Retro Xich Bich

Chào mừng đến với Retro Xich Bich


1. https://retro3k.itch.io/viet

 
2. Nhấp vào nút 「Download Now」.


3. Nhấp vào 「No,thanks. just take me to the downloads」.


4. Cài đặt 「Retro3K」

 
5. Chạy 「Retro3K」

 

6. Vui lòng tạo tài khoản của bạn7. Tất cả các hướng dẫn có thể được xem bằng cách nhấn phím G trong trò chơi.

cảm ơn bạn